Search Holland

Hi,

Welkom op Search-Holland .COM

Home
Zoekertjes
Index
Handy
Hotels
Nieuws
+300Shops
Weer
  Favorits BookMark! Make Search Holland .NL Your Home Page
NL |  EN
 
 • Disclaimer (afwijzing van aansprakelijkheid)

  Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

  Aansprakelijkheid 

  Search-Holland en de personen of bedrijven die dit systeem van informatie  voorzien:

     geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of via dit systeem werd uitgewisseld;
  wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand voor de inhoud van de bladzijden van de Search-Holland Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik, of voortvloeiend uit het feit dat een persoon - bijv. bij het nemen van enige beslissing of het stellen van enige handeling - vertrouwd zou hebben op informatie opgenomen in deze bladzijden;
  wijzen elke, uitdrukkelijke of impliciete, garantie of aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van het systeem;
  zijn geenszins aansprakelijk voor:

  - het aanbieden van verbindingen ("links") met andere websites;

  - de inhoud van andere websites - ongeacht het om een website gaat waaruit u in verbinding werd gebracht met deze Search-Holland WebSite of om een website waarmee u zich heeft verbonden vanuit de website van Search-Holland;

  - de gevolgen van handelingen gebaseerd op de inhoud van andere websites.

  Verspreiding informatie 

  De gegevens op deze site hebben een louter informatief karakter en het is geenszins de bedoeling om ze te verspreiden in enige jurisdictie waar zulks verboden of gelimiteerd zou zijn. Gebruikers dienen zich van het bestaan van dergelijke beperkingen te vergewissen en overeenkomstig te handelen.

  Klachten 

  De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of dergelijke klachten tegen Search-Holland worden ingediend of tegen om het even welke andere persoon of instantie die het systeem van informatie heeft voorzien.

  Risico's 

  Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen Search-Holland of om het even welke persoon of instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

  Geschillenregeling 

  Elk geschil met betrekking tot deze website en/of de inhoud ervan is onderworpen aan Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Brusselse gerechten.

  Algemene Voorwaarden 

  Voor de algemene voorwaarden, klik hier.

   

  Gelieve dit systeem onmiddellijk te verlaten indien u met deze voorwaarden niet akkoord gaat...


 
 

Zangers
Taalcodes
Postcodes

Steden Nederland
Uw Zoekbox!
Bookmark!

Top 100
Top Sites
Grafisch Archief

RingTones!
GSM Logo's!

Uw eigen Club!
De Euro - €
Kranten

 
 
 

- GSM Real Tones!
- Boek uw hotel Online!
- GSM Logo's & Pictures!
- Verbeter uw Online Marketing
- Lingerie BH string Shopping
- Uw ZOEKERTJES op Search Holland
- Teller voor bezoek op uw site

Top Sites  Hier Uw Site

Link To Us !


Home | Site Aanmelden | Shopping | Zoeken | Index | Handy Man | Zoekertjes | Top 100 | Feedback | Privacy | Disclaimer | Adverteren  
© 2004-2012 Search-Holland.COM